Bilgiler alınıyor...

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 20.09.2018 Tarihinde Açıklanan Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) - 20.09.2018

Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 20.09.2018 tarihinde açıklanan Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program), Kamu Maliyesi başlığı altında uygulanacak politika ve tedbirler arasında değerleme sektörü ile ilgili aşağıdaki konulara yer verilmiştir:

Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.

İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacaktır.

Yeni Ekonomi Programının tam metnine buradan ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği