Bilgiler alınıyor...

100 Günlük Eylem Planı Hakkında - 04 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında, gayrimenkul ve inşaat sektörüne ağırlıklı olarak yer verilmiştir. 100 günlük program içerisinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek 39 maddelik eylem planı ve görevleri arasında “Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” konusuna da yer verilmiştir.

Halen Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü ve diğer Kanun ve ikincil mevzuatlardaki düzenlemeler çerçevesinde Üyelerimiz tarafından verilen değerleme hizmetinin, kapsam ve faaliyet alanının genişletilmesinin ülkemiz ve sektörümüz açısından yararlı sonuçlar getireceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlıkça yürütülecek çalışmalarda, TDUB olarak sektörel kazanımlarımızın ve Üyelerimizin haklarının korunması ve mesleğimizin geliştirilmesi için gerekli girişimler yapılacak ve Üyelerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarla temas içinde olunacaktır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek olan 39 maddelik eylem ve görevler aşağıdaki gibidir:

 1. Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması
 2. 5 Adet “Millet Bahçesi’nin Açılışının yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin temelinin atılması ve 22 Adet Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlanması
 3.  Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyerinin tamamlanması, 16.000 adedinin temelinin atılması ve 18.750 konut için dönüşüm projelerine başlanması
 4. 179 adet yapım işinin tamamlanması ve 73 adet yapım işinin ihalesine çıkılması ile yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi
 5. Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması
 6. 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması
 7. Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi
 8. Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmesi
 9. 40.000 konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması
 10. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye ₺60 Milyon faizsiz konut kredisi kullandırılması
 11. Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506 konutun ihalesinin tamamlanması
 12. Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırmanın başlatılması
 13. Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması
 14. Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin hızlandırılması
 15. Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri işlemlerinin tamamlanması
 16. Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri yapılması
 17. Çiftçilerimiz tarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması” işlemlerinin yapılması
 18. Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulması
 19. 5 yılda bitirilecek “5.000 adet Köy Konağı” yapılması için ihtiyaç analizinin tamamlanması
 20. Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini kapsayan Katı Atık Programı’nın (KAP) başlatılması
 21. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması
 22. Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanılması
 23. Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması
 24. Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi’nin başlatılması
 25. Güneydoğuda terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması
 26. İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt altına alınması
 27. "Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan pilot planlama ve mimari avan proje çalışmalarının tamamlanması
 28. Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” ve “Çevre ve Medeniyet Projesi “nin başlatılması
 29. Kaynak ve zaman tasarrufu için e-­‐Haciz uygulamasına geçilmesi
 30. “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti” Alanının Dünya Miras Listesine Alınması için çalışmaların tamamlanması
 31. Çevre koruma faaliyetleri kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi
 32. Çevre mevzuatı kapsamında ithalat ve ihracat izinlerinin elektronik ortamda verilmesi
 33. Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısının 300’den 330’a çıkarılması
 34. Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmesi
 35. Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planının hazırlanması
 36. Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1' e düşürülmesi
 37. Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması
 38. Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
 39. 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

Değerli Üyelerimize saygı ile duyurulur.

TDUB Yönetim Kurulu