Bilgiler alınıyor...

24 Mart 2017 - Ankara Üniversitesi - TDUB BAŞKANI SN. ŞİNASİ BAYRAKTAR LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE KONFERANS VERDİ

http://gayrimenkulgelistirme.fenbilimleri.ankara.edu.tr/event-items/turkiye-degerleme-uzmanlari-birligi-baskani-sayin-sinasi-bayraktar-anabilim-dalimizda-lisansustu-ogrencilerimize-konferans-verdi/